หอเกียรติยศ - เวิลด์ 119

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
tudadar
วันที่ 18.04.2021 เวลา 07:08

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ArkRam
วันที่ 16.03.2021 เวลา 16:26

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
onmylove
วันที่ 18.03.2021 เวลา 04:20

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Doctorjey
วันที่ 17.03.2021 เวลา 15:36

รางวัลประจำวันจาก 2021-04-19

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Veeva

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
RodrigoDuterte

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
Clamath

นักปล้นสะดมประจำวัน
Red Cup

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
Tua Madre

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน